fbpx

Sojusz Lewicy Demokratycznej

Zarząd Krajowy:

  1. reprezentuje partię na zewnątrz
  2. koordynuje realizację uchwał Kongresu SLD, Konwencji Krajowej SLD i Rady Krajowej,
  3. przygotowuje listy kandydatów partii w wyborach do Sejmu i Senatu oraz do Parlamentu Europejskiego,
  4. zawiesza lub rozwiązuje organ władzy uchwałodawczej lub wykonawczy niższych szczebli, w przypadku podjęcia przez ten organ działalności sprzecznej z programem i statutem partii. Zawieszenie lub rozwiązanie ma skutek natychmiastowy i może być zaskarżone do Rady Krajowej. Tryb postępowania w tych sprawach określi Zarząd Krajowy.
  5. uchwala instrukcje finansowe partii,
  6. uchyla uchwały organów partii szczebla wojewódzkiego sprzeczne ze statutem, pro- gramem partii lub uchwałami organów partii wyższego szczebla. Od uchwały Zarządu Krajowego o uchyleniu przysługuje odwołanie do Krajowego Sądu Partyjnego. Odwołanie nie wstrzymuje wykonania uchwały  Zarządu Krajowego o uchyleniu. Orzeczenie Krajowego Sądu Partyjnego w tej sprawie jest ostateczne.
  7. określa szczegółowy tryb tworzenia i znoszenia terenowych jednostek organizacyjnych partii.
  8. wybiera przedstawicieli SLD reprezentujących partię w strukturach Międzynarodówki Socjalistycznej i Partii Europejskich Socjalistów, a także wybiera delegatów na Kongresy Partii Europejskich Socjalistów i Międzynarodówki Socjalistycznej,

W skład Zarządu Krajowego wchodzą: przewodniczący SLD, sekretarz generalny SLD, wiceprzewodniczący SLD, przewodniczący Klubu Parlamentarnego SLD, przewodniczący Zespołu Parlamentarzystów Europejskich SLD, przewodniczący organizacji młodzieżowej szczebla krajowego, o której mowa w art. 51 a. jeżeli jest członkiem SLD, przewodnicząca platformy programowej SLD kobiet jeżeli jest członkiem SLD oraz członkowie, wybrani spośród członków Rady Krajowej w liczbie ustalonej przez kongres.

Kadencja Zarządu Krajowego trwa cztery lata; członkowie Zarządu Krajowego pełnią swe obowiązki do czasu powołania nowego zarządu.

Pracami Zarządu Krajowego kieruje przewodniczący SLD.

W czasie wyborów do organów władzy publicznej, Zarząd Krajowy pełni funkcje Krajowego Komitetu Wyborczego.

Newsletter

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!
W związku z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 o ochronie danych, wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie przez Sojusz Lewicy Demokratycznej przekazanych przeze mnie danych osobowych w celach informacyjnych i promocyjnych związanych z działalnością Sojuszu Lewicy Demokratycznej, w celach administracyjnych na użytek newslettera, w szczególności wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną newslettera oraz informacji o przedsięwzięciach organizowanych lub współorganizowanych przez Sojusz Lewicy Demokratycznej, a także informacji o bieżących wydarzeniach politycznych. Czytaj dalej...
Polityka prywatności | Polityka cookies © 2019 Sojusz Lewicy Demokratycznej. Projekt i wykonanie: Hedea.pl

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Rozumiem